Phật Giáo

Phần IV: TT.TS. Thích Phước Đạt - Đặc Trưng Của Phật Giáo Việt Nam Trong Thời Đại Hội Nhập Toàn Cầu

    Thế kỷ XXI, thế kỷ của khoa học và thông tin bùng nổ, thế kỷ với tôn giáo phát triển như là một trong những xu hướng phát triển chủ yếu của nhân loại. Phật giáo Việt Nam trên tinh thần kế thừa và hội nhập toàn cầu, chưa bao giờ lại hội đủ điều kiện “cần” và “đủ” như hôm nay, để thể hiện trọn vẹn và đẩy đủ lý tưởng Duy tuệ thị nghiệp của Phật giáo. Một Phật giáo tôn vinh con người, vì con người và cho con người, một Phật giáo thật sự nhân bản và thật sự dân tộc.

Phần IV: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - Xu Hướng Biến Đổi Của Ảnh Hưởng Nhân Sinh Quan Phật Giáo Trong Đời Sống Tinh Thần Của Người Việt Nam Hiện Nay

    Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ lâu và thực sự tư tưởng đạo Phật đã trở thành một góc trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam. Từ đó có thể nói rằng, bên cạnh hình ảnh “cây đa, bến nước, sân đình” thì hình ảnh mái chùa cũng là biểu tượng thân thương, thấm sâu vào tiềm thức và trở thành một phần trong tâm hồn của con người Việt Nam. Hiện nay, đạo Phật đã có những biến chuyển mạnh mẽ cùng với sự thay đổi của điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước.

Phần IV: ThS. Võ Thanh Hùng - Vai Trò Của Phật Giáo Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Trên Lĩnh Vực Văn Hóa - Xã Hội Trong Thời Kỳ Đổi Mới Hiện Nay

I. TỔNG QUAN

    1. Vài nét về đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội

Phần IV: TS. Trần Hoàng Hảo & ThS. Dương Hoàng Lộc - Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh Với Việc Cung Cấp Dịch Vụ Xã Hội Cho Cộng Đồng (Thực Trạng Và Giải Pháp)

    Phật giáo Việt Nam, từ buổi đầu du nhập cho đến nay, lúc nào cũng đồng hành cùng với dân tộc, nêu cao tinh thần hộ quốc an dân và nhập thế hành đạo. Vì vậy, đạo Phật đã ngấm sâu vào lòng dân tộc, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, xã hội của người dân Việt Nam ở mọi miền đất nước. Ngày nay, trong xu thế hội nhập và phát triển, đặc biệt với mục tiêu phát triển bền vững, Phật giáo Việt đã phát huy các giá trị truyền thống của mình, đóng góp rất lớn vào công cuộc xây dựng đất nước.

Phần IV: NNC. Nguyễn Đắc Toàn - Phật Giáo Với Một Số Vấn Đề Văn Hóa - Xã Hội

    Phật giáo là một tôn giáo xuất hiện sớm và đóng vai trò rất lớn trong văn hóa của người Việt. Những triết lý, tư tưởng của Phật giáo có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều mặt của cuộc sống, không chỉ trong quan hệ giữa con người với con người mà còn với thiên nhiên, môi trường xung quanh. Trong những vấn đề thời sự hiện nay, tìm hiểu mối liên hệ giữa Phật giáo với những vấn đề văn hóa- xã hội được dư luận quan tâm, giúp tìm thêm những lý giải và có hướng giải quyết về vấn đề.

Phần IV: NGND.GS.TS. Ngô Văn Lệ - Cuộc Đấu Tranh Của Phật Giáo Miền Nam Chống Mỹ - Diệm Và Xu Hướng Nhập Thế Trong Bối Cảnh Hiện Nay

    Tôn giáo là một hiện tượng xã hội, văn hóa đã tồn tại lâu đời trong đời sống xã hội loài người. Từ khi tôn giáo ra đời đến nay, lịch sử của nó đã được tính bằng nhiều thế kỷ. Như là một thành tố văn hóa tộc người, tôn giáo cũng đã có nhiều biến đổi cùng với những biến đổi của đời sống xã hội loài người.

Phần III: TS. Trần Nam Tiến & Huỳnh Tâm Sáng - Tác Động Của Phong Trào Đấu Tranh Phật Giáo Ở Miền Nam Việt Nam 1963 Đến Quan Hệ Mỹ - Ngô Đình Diệm

1. BỐI CẢNH LỊCH SỬ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA PHẬT GIÁO Ở MIỀN NAM VIỆT NAM NĂM 1963

Phần III: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Dung - Phong Trào Đấu Tranh Của Phật Giáo Miền Nam 1963 - Đỉnh Cao Của Sự Nhập Thế

    Ra đời cách nay trên 2.500 năm, ngay từ đầu, đạo Phật đã là một giáo lý nhập thế. Nhưng không phải ai cũng đồng tình với quan điểm này. Một số ý kiến dựa trên những kinh điển và lối sống của Phật giáo Nguyên thủy đã nhìn Phật giáo như một tôn giáo xa lánh trần tục. Những quan điểm như thế, rõ ràng phản ánh nhận thức không đầy đủ về đạo Phật. 

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu