Phật Giáo

Phần II: NNC. Tâm Hằng Nguyễn Đắc Xuân - Ngọn Lửa Thích Tiêu Diêu Tỏa Sáng Giữa Sân Chùa Từ Đàm Huế Ngày 16-8-1963

    Ngọn lửa từ bi Thích Quảng Đức bùng cháy ở Sài Gòn vào trưa ngày 11-6-1963 đẩy Cuộc vận động cho 5 nguyện vọng của Phật giáo đồ miền Nam Việt Nam lên một tầm cao mới. Và từ đó cho đến ngày chế độ gia đình trị họ Ngô Đình phân biệt tôn giáo sụp đổ, có thêm 6 ngọn lửa đại hùng đại lực nữa nối tiếp. Trong 6 ngọn lửa nối tiếp ấy, ở Huế - thành phố phát khởi Cuộc vận động, có hai ngọn mang tên Sa-di Thích Thanh Tuệ (13-8-1963) và Tỳ-kheo Thích Tiêu Diêu (16-8-1963).

Phần II: PGS.TS. Đào Ngọc Chương - Phong Trào Đấu Tranh Phật Giáo Miền Nam 1963 – Từ Góc Nhìn Của Người Mỹ

    Đã năm mươi năm trôi qua, phong trào Phật giáo miền Nam 1963 vẫn còn đó như một thách thức. Trong bối cảnh miền Nam Việt Nam 4 năm trước năm 1963 (Luật số 10/59 gieo rắc sự sợ hãi và gây nên làn sóng phản đối, sự thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam năm 1960, sự thất bại của quân lực VNCH trong trận Ấp Bắc tháng 1/1963…), nguyên nhân của cuộc chính biến ngày 01/11/1963 lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm được nhìn nhận chưa thực sự thống nhất.

Phần II: PGS.TS. Trương Văn Chung - Phong Trào Đấu Tranh Của Phật Giáo Miền Nam Việt Nam 1963 - Nhìn Từ Hồ Sơ Lưu Trữ Bộ Ngoại Giao Mỹ

    Sự kiện đấu tranh của Phật giáo miền Nam năm 1963  đã được nghiên cứu, bàn luận từ nhiều góc độ: Lịch sử, sự kiện, nhân vật, văn hóa, tôn giáo, chính trị v.v… Bài viết của tôi trên phương diện tôn giáo, chỉ xin luận bàn thêm về sự kiên này từ việc nghiên cứu các văn bản, tài liệu của Cục Hồ sơ lưu trữ Bộ Ngoại giao Mỹ những năm 1961 – 1963 với mục đích làm rõ hơn quan điểm, thái độ của một số chính khách, nhà chính trị, ngoại giao Mỹ về sự kiện mà trong các văn bản, tài liệu họ vẫn gọi c

Phần II: PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương - Nguyên Nhân Dẫn Đến Phong Trào Phật Giáo Năm 1963 Ở Miền Nam Việt Nam

    Chế độ Ngô Đình Diệm do Mỹ dựng lên để phá hoại hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước mà Hiệp định Giơnevơ (1954) quy định, tạo điều kiện cho Mỹ thiết lập chủ nghĩa thực dân mới, chiếm đóng lâu dài miền Nam Việt Nam. Mặc dù Mỹ-Diệm ra sức rêu rao về một chính quyền Cộng hòa, tự do, dân chủ, trong đó có tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng chế độ Ngô Đình Diệm ở miền Nam nước ta (1955-1963) thực chất là một chế độ bóp nghẹt tự do dân chủ trong đó có tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Phần I: TS. Nguyễn Tất Thắng & Dương Thanh Mừng - Tác Động Từ Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Miền Trung Đối Với Cuộc Vận Động Phật Giáo Miền Nam Năm 1963

ĐẶT VẤN ĐỀ

Phần I: HT. Thích Đức Nghiệp - Từ Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Đầu Thế Kỷ XX Đến Phong Trào Đấu Tranh Của Phật Giáo Năm 1963

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Quý vị Khách quý và Quý vị Đại biểu.

Xin phép được trình bày nội dung bài tham luận của chúng tôi như sau:

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu