Theo Dấu Chân Bụt

Chương II: QUAN ĐIỂM ĐẠO PHẬT

    Một trong những đặc điểm phân biệt Đức Phật với tất cả những Giáo chủ các tôn giáo khác là: Đức Phật là một con người không có mối liên quan nào với một Thượng đế hay bất cứ một con người siêu nhiên nào. Ngài không phải là Thượng đế cũng không phải là hiện thân của Thượng đế, càng không phải là một nhân vật huyền thoại nào.

Chương I: ĐỨC PHẬT

    Đức Phật, Người sáng lập ra Đạo Phật, một tôn giáo(1) vĩ đại, được biết đến với tên Tất-đạt-đa, sống ở miền Bắc Ấn cách đây trên 2500 năm. Theo tiếng Phạn, Tất-đạt-đa (Siddhàrtha) có nghĩa là người đã thành tựu được mục tiêu của mình. Họ của Ngài là Cồ- đàm (tiếng Phạn là Gautama ).

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu