THIỀN LUẬN VẤN ĐÁP

THIỀN LUẬN VẤN ĐÁP
Tác giả: 
Thích Thông Triệt
Nhà xuất bản: 
Nhà Xuất Bản Phương Đông
Năm xuất bản: 
2010
Chuyên mục: 
Sách Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay

(Tìm Hiểu và Ứng Dụng Thiền Phật Giáo)

MỤC LỤC

 

Phần I: Giới thiệu

Luận 1: Giới thiệu Thiền Luận Vấn Đáp

Luận 2: Thiền Luận Vấn Đáp

Phần II: Khai thông

Luận 3: Giá trị của Thiền đối với đời sống con người

Luận 4: Tác dụng của Thiền đối với đời sống con người

Luận 5: Những điểm khó khăn trong Thiền

     Điện não đồ

     Sóng Beta

     Sóng Alpha

     Sóng Theta

     Sóng Delta

Luận 6: Bốn phương tiện chính trong Thiền

Luận 7: Tu chỉ            

Luận 8: Tu định          

Luận 9: Tu tuệ


Giới thiệu

Bất cứ chủ đề nào, chúng tôi đều nhắm đến khai triển phần định nghĩa dụng ngữ hay thuật ngữ của chủ đề đó. Phần khai triển này được so sánh như cách chỉ hướng đi và nơi đến cho người thực hành. Với người mới đi vào thiền, điều này rất hữu ích. Vì nếu hiểu sai ý nghĩa dụng ngữ hay thuật ngữ thiền, hậu quả sẽ đưa đến thực hành sai lầm nghiêm trọng đối với thân, tâm, và trí tuệ.

Như vậy, trọng tâm quyển này nhằm hoàn tất những điểm đã giới thiệu, như: Giới, Quán, Định, Huệ. Dù ở trình độ căn bản quý vị cũng cần biết rõ cách thực tập một trong bốn phương tiện đó trong sinh hoạt hằng ngày. Bởi vì mỗi phương tiện đều đáp ứng theo nhu cầu của quý vị trên các mặt: Thân tâm và trí tuệ tâm linh của quý vị.

Tags 
Thiền Luận Vấn Đáp thiền luận thiền định
Tải sách: 
PDF icon Download thien_luan_van_dap_-_hc_moi.pdf (774.14 KB)