Phật Giáo

Khủng Hoảng Tài Chính Toàn Cầu Qua Cái Nhìn Phật Giáo

Khủng Hoảng Tài Chính Toàn Cầu Qua Cái Nhìn Phật Giáo

Dựa trên nền tảng bốn chân lý và hoạch định hai lớp nhân quả trong đạo Phật; thứ nhất, nhìn nhận bế tắc như một thực tại của xã hội bao gồm nhiều lĩnh vực kinh tế; thứ hai, nhằm giải quyết để tháo gỡ những bế tắc đó, chúng tôi xin trình bày dưới góc độ phác thảo về bức tranh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những giải pháp từ góc độ cái nhìn của Phật giáo.

Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu