Đạo Phật

Chương II: QUAN ĐIỂM ĐẠO PHẬT

    Một trong những đặc điểm phân biệt Đức Phật với tất cả những Giáo chủ các tôn giáo khác là: Đức Phật là một con người không có mối liên quan nào với một Thượng đế hay bất cứ một con người siêu nhiên nào. Ngài không phải là Thượng đế cũng không phải là hiện thân của Thượng đế, càng không phải là một nhân vật huyền thoại nào.

PHẦN 2: MỘT SỐ CHỦ ĐỀ - Đạo Phật Phải Chăng Là Một Tôn Giáo

    Nếu theo danh từ Tôn giáo mà chúng ta thường hiểu như là “một hệ thống tín ngưỡng nhằm sùng bái và trung thành với một đấng siêu nhân” thì đạo Phật không phải là một tôn giáo. Bởi vì Phật giáo không đòi hỏi các tín đồ tin tưởng mù quáng.

PHẦN 1: CỐT TUỶ ĐẠO PHẬT - Chương V: Đôi Nét Đặc Sắc Của Đạo Phật

    Căn bản của Phật giáo là Tứ diệu đế: Khổ (lý do tồn tại của đạo Phật); nguyên nhân của Khổ: Khát ái; Cứu cánh của Phật giáo: Niết bàn (Đích chí thiện của Phật giáo); và Trung đạo.

PHẦN 1: CỐT TUỶ ĐẠO PHẬT - Chương IV: Đạo Phật Có Phải Là Một Hệ Thống Đạo Đức ?

    Về phương diện đạo lý, Phật giáo cao hơn các hệ thống đạo đức khác, nhưng đạo đức chỉ là bước đầu chứ không phải cứu cánh của Phật giáo.

PHẦN 1: CỐT TUỶ ĐẠO PHẬT - Chương III: Đạo Phật Có Phải Là Tôn Giáo ?

    Người Phật tử quy y đức Phật không phải hy vọng được Ngài cứu giúp bằng chính sự tịnh hóa của Ngài. Đức Phật không khi nào bảo đảm như thế. Việc tẩy sạch các ô nhiễm của chúng sinh không ở trong quyền hạn của một bậc Giác ngộ. Không ai có thể làm cho kẻ khác thanh tịnh hay nhiễm ô.

Chữ Hiếu Trong Đạo Phật

Chữ Hiếu Trong Đạo Phật

Mỗi xã hội, mỗi tôn giáo đều có quan niệm khác nhau về đạo đức, nhưng cùng đề cao giá trị văn hóa, đạo đức của hiếu đạo là tuyệt vời. Trong cuốn sách nhỏ, người viết xin trình bày chữ Hiếu qua Ca dao Việt Nam, những lời ca dân gian của một dân tộc thấm nhuần tình cảm hiếu nghĩa, và chữ Hiếu trong kinh điển Phật giáo, một tôn giáo dạy về chữ hiếu nhiều nhất, đầy đủ nhất và đặc biệt nhất trong các tôn giáo của nhân loại.

Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu