Thích Nhật Từ

Chùa Ấn Quang: Danh Thắng Và Di Tích Lịch Sử

Chùa Ấn Quang: Danh Thắng Và Di Tích Lịch Sử

Chùa Ấn Quang là ngôi danh thắng Phật giáo nổi tiếng thuộc “Di tích lịch sử”, được Hòa thượng Thích Trí Hữu xây dựng vào năm 1948. Vào thời điểm ra đời, Chùa Ấn Quang chỉ là một am thất nhỏ, có tên là Trí Tuệ Am, nằm cạnh khu đất Vườn Lài. Sau hai năm xây dựng, am thất này trở thành một ngôi tự viện, được đặt tên là Chùa Ứng Quang. Dưới sự hướng dẫn tâm linh của Hòa thượng Thích Trí Hữu, các vị Tăng trẻ đến đây tu học ngày càng đông.

Tác giả: 
Thích Nhật Từ

Phòng Chống Và Điều Trị Bệnh Theo Phương Pháp 4T

Phòng Chống Và Điều Trị Bệnh Theo Phương Pháp 4T

Tác phẩm các bạn đang có trên tay là tuyển tập của hai tác giả: Bs.ThS. Quan Vân Hùng và TT. Thích Nhật Từ. Phần trình bày của Bs. Quan Vân Hùng gồm 4 bài nhỏ, được sử dụng như cẩm nang bỏ túi cho các bệnh nhân ung thư, nhằm giúp họ ngăn ngừa và điều trị bệnh hiệu quả. Phần chia sẻ của TT. Thích Nhật Từ chủ yếu đào sâu vào T1, tức “tinh thần liệu pháp”, theo đó, bệnh nhân vẫy tay chào với các cảm xúc tiêu cực như “buồn bã, lo lắng, sợ hãi và giận tức”.

Kinh Phật Cho Người Tại Gia

Kinh Phật Cho Người Tại Gia

Kết thúc mùa An cư 2014, sau một năm xuất bản, “Kinh Phật cho người tại gia” được tái bản lần thứ ba. Điều này cho thấy việc đọc tụng và thọ trì bộ Kinh này đã trở thành nhu cầu ngày càng lớn tại các tự viện và tư gia. Ấn bản lần thứ ba này chủ yếu bổ sung các bài sám nguyện, hiệu chỉnh một vài lỗi kỹ thuật và đính chính các lỗi chính tả. Hy vọng qua ấn bản này, Kinh Phật cho người tại gia ngày càng được giới hành giả chọn lựa cho việc đọc tụng và thọ trì.

 

Tác giả: 
Thích Nhật Từ

Nghi Thức Tết Nguyên Đán

Nghi Thức Tết Nguyên Đán

MỤC LỤC

Lời nói đầu
1. Nguyện hương
2. Đảnh lễ tam bảo
3. Tán hương
4. Tán dương giáo pháp
5. Phật nói kinh Phước Đức
6. Tiêu tai cát tường thần chú
7. Niệm Phật nguyện an lành
8. Sám quy nguyện
9. Hồi hướng công đức
10. Phục nguyện
11. Đảnh lễ ba ngôi báu

Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu