Phong Trào Phật Giáo Miền Nam Năm 1963

Phần IV: PGS.TS. Nguyễn Công Lý - Sau 50 Năm Nhìn Lại Phong Trào Phật Giáo Miền Nam 1963 (Báo Cáo Tổng Kết Hội Thảo)

Kính thưa Quý vị Khách Quý!

Kính thưa Chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni!

Kính thưa Quý vị Giáo sư; Kính thưa các nhà khoa học!

Phần IV: TS. Trần Thị Hoa - Mấy Suy Nghĩ Về Vai Trò Của Phật Giáo Đối Với Đất Nước Hiện Nay

    Phật giáo là một trong những tôn giáo có uy tín, có ảnh hưởng lớn trên thế giới và đã có mặt ở Việt Nam hơn hai ngàn năm qua trong tinh thần “Hộ quốc an dân”. Để tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới, Bộ Chính trị (khóa IX) về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống Pháp luật Việt Nam đến năm 2010, đã ra Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005.

Phần IV: TT.TS. Thích Phước Đạt - Đặc Trưng Của Phật Giáo Việt Nam Trong Thời Đại Hội Nhập Toàn Cầu

    Thế kỷ XXI, thế kỷ của khoa học và thông tin bùng nổ, thế kỷ với tôn giáo phát triển như là một trong những xu hướng phát triển chủ yếu của nhân loại. Phật giáo Việt Nam trên tinh thần kế thừa và hội nhập toàn cầu, chưa bao giờ lại hội đủ điều kiện “cần” và “đủ” như hôm nay, để thể hiện trọn vẹn và đẩy đủ lý tưởng Duy tuệ thị nghiệp của Phật giáo. Một Phật giáo tôn vinh con người, vì con người và cho con người, một Phật giáo thật sự nhân bản và thật sự dân tộc.

Phần IV: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - Xu Hướng Biến Đổi Của Ảnh Hưởng Nhân Sinh Quan Phật Giáo Trong Đời Sống Tinh Thần Của Người Việt Nam Hiện Nay

    Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ lâu và thực sự tư tưởng đạo Phật đã trở thành một góc trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam. Từ đó có thể nói rằng, bên cạnh hình ảnh “cây đa, bến nước, sân đình” thì hình ảnh mái chùa cũng là biểu tượng thân thương, thấm sâu vào tiềm thức và trở thành một phần trong tâm hồn của con người Việt Nam. Hiện nay, đạo Phật đã có những biến chuyển mạnh mẽ cùng với sự thay đổi của điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước.

Phần IV: ThS. Võ Thanh Hùng - Vai Trò Của Phật Giáo Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Trên Lĩnh Vực Văn Hóa - Xã Hội Trong Thời Kỳ Đổi Mới Hiện Nay

I. TỔNG QUAN

    1. Vài nét về đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội

Phần IV: TS. Trần Hoàng Hảo & ThS. Dương Hoàng Lộc - Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh Với Việc Cung Cấp Dịch Vụ Xã Hội Cho Cộng Đồng (Thực Trạng Và Giải Pháp)

    Phật giáo Việt Nam, từ buổi đầu du nhập cho đến nay, lúc nào cũng đồng hành cùng với dân tộc, nêu cao tinh thần hộ quốc an dân và nhập thế hành đạo. Vì vậy, đạo Phật đã ngấm sâu vào lòng dân tộc, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, xã hội của người dân Việt Nam ở mọi miền đất nước. Ngày nay, trong xu thế hội nhập và phát triển, đặc biệt với mục tiêu phát triển bền vững, Phật giáo Việt đã phát huy các giá trị truyền thống của mình, đóng góp rất lớn vào công cuộc xây dựng đất nước.

Phần IV: NNC. Nguyễn Đắc Toàn - Phật Giáo Với Một Số Vấn Đề Văn Hóa - Xã Hội

    Phật giáo là một tôn giáo xuất hiện sớm và đóng vai trò rất lớn trong văn hóa của người Việt. Những triết lý, tư tưởng của Phật giáo có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều mặt của cuộc sống, không chỉ trong quan hệ giữa con người với con người mà còn với thiên nhiên, môi trường xung quanh. Trong những vấn đề thời sự hiện nay, tìm hiểu mối liên hệ giữa Phật giáo với những vấn đề văn hóa- xã hội được dư luận quan tâm, giúp tìm thêm những lý giải và có hướng giải quyết về vấn đề.

Phần IV: NGND.GS.TS. Ngô Văn Lệ - Cuộc Đấu Tranh Của Phật Giáo Miền Nam Chống Mỹ - Diệm Và Xu Hướng Nhập Thế Trong Bối Cảnh Hiện Nay

    Tôn giáo là một hiện tượng xã hội, văn hóa đã tồn tại lâu đời trong đời sống xã hội loài người. Từ khi tôn giáo ra đời đến nay, lịch sử của nó đã được tính bằng nhiều thế kỷ. Như là một thành tố văn hóa tộc người, tôn giáo cũng đã có nhiều biến đổi cùng với những biến đổi của đời sống xã hội loài người.

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu