Kinh Bốn Mươi Hai Chương

VẤN ĐÁP

Trong Luận bảo vương tam muội, có câu: “Oan ức thì không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Nhưng nếu như có người bị tố cáo là giết người mà họ thật sự không giết thì có nên biện bạch không?

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu