giáo dục

Chương IX: PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC

    Phật giáo định nghĩa giáo dục là mang lại kiến thức và kỹ năng cho một cá nhân nào đó để có thể áp dụng chúng vào những tình huống thích hợp trong cuộc sống. Đức Phật đã từng đưa ra nhiều ví dụ khác nhau về phương pháp thực hiện việc giáo dục.

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu