Tứ Diệu Đế

Chương I: ĐỨC PHẬT

    Đức Phật, Người sáng lập ra Đạo Phật, một tôn giáo(1) vĩ đại, được biết đến với tên Tất-đạt-đa, sống ở miền Bắc Ấn cách đây trên 2500 năm. Theo tiếng Phạn, Tất-đạt-đa (Siddhàrtha) có nghĩa là người đã thành tựu được mục tiêu của mình. Họ của Ngài là Cồ- đàm (tiếng Phạn là Gautama ).

PHẦN 1: CỐT TUỶ ĐẠO PHẬT - Chương V: Đôi Nét Đặc Sắc Của Đạo Phật

    Căn bản của Phật giáo là Tứ diệu đế: Khổ (lý do tồn tại của đạo Phật); nguyên nhân của Khổ: Khát ái; Cứu cánh của Phật giáo: Niết bàn (Đích chí thiện của Phật giáo); và Trung đạo.

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu