vô ngã

PHẦN 1: CỐT TUỶ ĐẠO PHẬT - Chương IX: Vô Ngã Hay Không Có Linh Hồn

    Mỗi khoảnh khắc đều có sinh và tử. Một khoảnh khắc ý thức khởi lên có nghĩa là một khoảnh khắc ý thức khác diệt mất, và ngược lại. Trong dòng đời, có sự tái sinh nhất thời mà không có linh hồn.

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu