Xá-Lợi-Tử

Xá Lợi Tử Giải Thích Nghi Nan

    Trong giới Phật giáo rất xem trọng xá-lợi tử, tôn kính hết mực. Nhưng lúc đầu chỉ là xá-lợi, sau đó mới chú ý đến xá-lợi tử. Xá-lợi là tiếng Ấn Độ, hoặc dịch là Thất-lợi-la, Thiết-lợi-la; nghĩa là “cốt thân, thể, di thân”, từ gọi chung cho thân thể sau khi chết.

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu