đạo đức

PHẦN 2: MỘT SỐ CHỦ ĐỀ - Đạo Đức Chính Trị Của Tiền Nhân

    Dân tộc nào cũng có những di sản quá khứ để mà trân trọng. Lịch sử luôn dạy ta những bài học đáng giá. Tựu trung, có thể nói: Các nhà lãnh đạo phải có đức độ bao dung, trí tuệ sáng suốt, thực lòng yêu dân, và thượng tôn luật pháp. Đó là những nguyên tắc tối ưu để kiến tạo một đất nước phú cường.

PHẦN 2: MỘT SỐ CHỦ ĐỀ - Đạo Đức Phật Giáo Trên Bình Diện Nhân Sinh

    Đạo Phật xuất hiện cách đây hơn 25 thế kỷ, trải qua bao cuộc thăng trầm của lịch sử, từng chịu đựng biết bao sự thử thách nghiệt ngã của thời gian, nhưng vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Như thế, tất nhiên Phật giáo phải tiềm tàng những chân lý vượt cả thời gian và không gian.

PHẦN 1: CỐT TUỶ ĐẠO PHẬT - Chương IV: Đạo Phật Có Phải Là Một Hệ Thống Đạo Đức ?

    Về phương diện đạo lý, Phật giáo cao hơn các hệ thống đạo đức khác, nhưng đạo đức chỉ là bước đầu chứ không phải cứu cánh của Phật giáo.

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu