kinh tế

Chương VIII: NỀN KINH TẾ PHẬT GIÁO

    Người ta thường cho rằng, Phật giáo hầu như không có một lý thuyết kinh tế đáng chú ý nào. Quan niệm này phát khởi bởi tư tưởng sai lầm khi cho rằng Phật giáo là một tôn giáo quan tâm nhiều đến kiếp sau hơn là những vấn đề thường ngày trong cuộc sống hiện tại.

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu