Sức Mạnh Của Lòng Từ

Chương VIII: Ngôi Chùa Mang Tên Bồ Tát Quảng Ðức Trên Đất Úc

     Là người Phật tử Việt Nam không ai lại không nghe về vị Bồ Tát sống, thiêu thân vì đạo, vì quê hương, vì chân lý, đó là Bồ Tát Thích Quảng Ðức (1897 – 1963). Sự kiện từ bi và trí tuệ của Ngài đánh thức tánh linh con người quay về với chân thiện trong đức tính hiếu sinh hòa bình nhân ái. Chính thế hình ảnh ngồi kiết già nhập định hòa vào ngọn lửa thiêng trở nên bất tử, và tên Ngài đã đi vào lịch sử đến nay. 

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu